Homepage
  Interim management
  Opdrachten
  Accountants
  Activiteiten
  Contact
 
   
 

 IC-Office

 IC-Office verleent de volgende diensten bij profit en non-profit organisaties:

  • ondersteuning en advisering bij het verbeteren en implementeren van bedrijfsprocessen en interne beheersing;
  • tijdelijke invulling van financiële functies zoals hoofd financiën, controller, internal auditor;
  • ondersteuning bij het opstellen van o.a. begrotingen en managementrapportages;
  • coördineren en (bege)leiden van het gehele jaarrekeningtraject waaronder het voorbereiden van het jaarrekeningdossier en het onderhouden van de contacten met de externe accountant;
  • (her)structureren van de financiële inrichting van de organisatie.