Homepage
  Interim management
  Opdrachten
  Accountants
  Activiteiten
  Contact
 
   
 

 IC-Office

Na 12,5 jaar werkzaam te zijn geweest binnen het openbare accountantsberoep is het ondenkbaar hiervan zomaar afscheid van te kunnen nemen. Om toch betrokken te blijven bij het openbare beroep adviseert IC-Office accountantskantoren op het gebied van het opstellen, verbeteren en implementeren van het kwaliteitsbeleid.

IC-Office heeft hiervoor een kwaliteitshandboek en een kantoorhandboek ontwikkeld voor assurance opdrachten en aan assurance verwante opdrachten. Het voordeel van deze handboeken is dat ze op maat en dus geheel kantoorspecifiek worden gemaakt. Dit leidt ertoe dat de reeds gehanteerde werkwijze binnen uw kantoor zoveel mogelijk in het handboek wordt overgenomen en dat de veranderingen voor uw medewerkers minimaal zijn. Hierdoor kunnen uw processen efficiënt en effectief worden uitgevoerd.

Bij een aantal accountantskantoren zijn de kwaliteitshandboeken en kantoorhandboeken in gebruik genomen. Bij de toetsing van deze kantoren door de beroepsorganisatie (NBA) is gebleken dat de handboeken voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de uitvoering van assurance en aan assurance verwante opdrachten.  

Naast het ontwikkelen van handboeken kunt u bij IC-Office ook terecht voor een second opinion op uw huidige handboeken om deze nog meer toe te spitsen op uw eigen situatie waardoor de handboeken nog beter hanteerbaar worden in de praktijk.

Om u als accountant nog verder te ontlasten is het mogelijk dat IC-Office optreedt als externe compliance officer of opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar.

Door het volgen van cursussen en trainingen op het gebied van (wijzigingen in) van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt het kennisniveau binnen IC-Office gewaarborgd.